017) SEBAHATTİN CANSIZER SEB.MEY.KOM.LTD.ŞTİ.
: Antalya Sebze Meyve Hali No:17 ANTALYA
: +90 242 338 04 49
: …@…
: ??
??