005) SEDAT SEVİM
: Antalya Sebze Meyve Hali No:5 ANTALYA
: +90 242 338 32 35
: …@…
: ??
??