018) DOĞUŞ – HÜSEYİN SARI – ERDAL BEKDEMİR
: Ankara Meyve Sebze Toptancı Hali No: 18
: +90 312 341 61 38
: Erdal Bekdemir : 0532 261 33 89 / Hüseyin Sarı : 0532 206 02 16
: …@…
: ??
??