botrytis cinerea (domateste kurşuni küf hastalığı)

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

• Bu hastalık hemen hemen tüm sebzelerde görülür.

Hastalık Belirtisi

• Her bitkide birbirinden farklı belirtilere neden olur.

• Hastalık gövde ve meyvelerde zarar meydana getirir.

• Lekeler önceleri toplu iğne başı büyüklüğünde olup bitkinin iç kısmında gelişerek genişler ve dokulara yayılırlar.

• Bitki dokusu çatlar ve konukçunun su kaybına neden olur.

• Gövde ve meyve sapı lekeleri nedeniyle meyve dökümü ortaya çıkar.

• Konukçunun çiçek zamanında taç yaprakları hastalığa çok duyarlıdır. Hastalık etmeni bu kısımlardan girerek meyveye geçer ve meyve çürüklüğünü başlatır.

• Yumrulu bitkilerde lekeler büyüdükçe yumuşak çürüklük oluşur.

• Hastalığın gelişmesi için en uygun koşullar 20–25 °C sıcaklık ve %95– 98 orantılı nemdir.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

• Seralarda iyi bir havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önlenmelidir.

• Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalıdır.

• Hastalıktan zarar görmüş olan bitkiler sökülerek imha edilmelidir.

• Dengeli gübreleme ve iyi bir bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalıdır.

• Çiğ olasılığına karşı güneş batımından 2 saat önce seralar ısıtılmalıdır.

• Hasattan sonra hastalık etmeninin dayanıklı yapılarının toprağa karışmasını önlemek için bütün bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

• Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.

• İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: İl/ilçe Müdürlükleri ve reçete yazma yetkisi bulunan kişilerce belirlenmelidir.

https://www.instagram.com/p/BjcsfbfnGMS/

AntalyaHal.com31/05/2018

Comment 1

  • antalya çiftçi31/05/2018 at 4:51 pm

    sık dikim yapmamak gerek. bence çözümü basit ama para hırsından yanlış dikim yapıldığı için baş belası diyor çiftçiler. akıllı olun artık

  • Add Comment