pH Nedir ?

Üzerinde 1-14 arası rakamlar bulunan bir ıskala ile Baz (Alkali) ve Asitliliğin ölçümüdür.
7’nin altında pH Asitliliği,
7’nin üstünde Baz (alkali) ve
7 Nötr olduğunu gösterir.
Solüsyon (çözelti) halindeki büyüme ortamınının asitliliğini ve alkali (baz) oluşunu ifade eder.
Bu solüsyon suda erimiş, iyon formundaki mineral maddeleri ihtiva eder.Bu solüsyonun asit, nötr, yada alkali (baz) şeklindeki reaksiyonları mineral maddelerin bitkinin kökleri tarafından alınması üzerinde büyük etkisi vardır.

Eğer bu solüsyon içinde büyük miktarda Hidrojen (H+) iyonları var ise asittir. (<7.0) Yani 7’den küçük.
Eğer Hidroksil (OH-) iyonları fazla ise bu solüsyon alkalidir (>7,0) 7’den büyüktür.
Eğer Hidrojen ve Hidroksil iyonları arasında bir denge varsa bu solüsyon nötrdür (=7,0).

Bir çok bitki 5,5 ile 6,2 pH arasında daha iyi verim vermektedir. Yani hafif asitli ortamları severler, birçok mineral madde bu ortamlarda daha iyi iyon alış verişi yapabilmektedir. Aşırı şekilde dalgalanmalar bitkide bazı besin maddelerinin noksanlığına ve toksitesine (fazlalığından dolayı zehir etkisine) neden olmaktadır.

https://www.instagram.com/p/BjFmFQyHISr/

AntalyaHal.com23/05/2018

Add Comment